Jesteś tutaj
Home > Techniki harcerskie > WOSM – Światowa Organizacja Ruchu Skautowego

WOSM – Światowa Organizacja Ruchu Skautowego

WOSM – Światowa Organizacja Ruchu Skautowego (World Organization
of the Scout Movement) – międzynarodowe stowarzyszenie
zrzeszające organizacje skautowe z całego świata.

Skupia około 28 mln członków w 216 państwach
i terytoriach zależnych (kwiecień 2004)- głównie skautów (chłopców),
ale czasami również skautki (dziewczynki), w przypadku gdy dana
organizacja jest koedukacyjna i nie jest równocześnie członkiem WAGGGS.

Symbolem członków WOSM jest purpurowa, okrągła odznaka z lilijką w środku,
otoczona przez kawałek liny związany za pomocą węzła płaskiego.
Lilijka jest średniowiecznym symbolem używanym przez Baden-Powella w armii brytyjskiej, która następnie została zmodyfikowana dla Skautingu. Środkowa strzałka reprezentuję strzałkę kompasu wskazującą na północ i jest
rozumiana jako symbol służby i jedności.

Trzy ramiona lilijki reprezentują trzy obowiązki: wobec Boga, siebie i innych.
Dwie pięcioramienne gwiazdki oznaczają prawdę i wiedzę, a 10 ramion Prawo Skautowe.
Skuwka lilijki symbolizuje jedność i łączność rodziny skautów i Światowego Ruchu Skautowego.

Top