Jesteś tutaj
Home > Techniki harcerskie > WOSM – Światowa Organizacja Ruchu Skautowego

WOSM – Światowa Organizacja Ruchu Skautowego

WOSM - Światowa Organizacja Ruchu Skautowego (World Organization of the Scout Movement) - międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające organizacje skautowe z całego świata. Skupia około 28 mln członków w 216 państwach i terytoriach zależnych (kwiecień 2004)- głównie skautów (chłopców), ale czasami również skautki (dziewczynki), w przypadku gdy dana organizacja jest koedukacyjna i nie jest równocześnie członkiem WAGGGS. Symbolem członków WOSM jest purpurowa, okrągła odznaka z lilijką w środku, otoczona przez kawałek liny związany za pomocą węzła płaskiego. Lilijka jest średniowiecznym symbolem używanym przez Baden-Powella w armii brytyjskiej, która następnie została zmodyfikowana dla Skautingu. Środkowa strzałka reprezentuję strzałkę kompasu wskazującą na północ i jest rozumiana jako symbol służby i jedności. Trzy ramiona lilijki reprezentują trzy obowiązki: wobec Boga, siebie i innych. Dwie pięcioramienne gwiazdki oznaczają prawdę i wiedzę, a 10 ramion Prawo Skautowe. Skuwka lilijki symbolizuje jedność i łączność rodziny skautów i Światowego Ruchu Skautowego.
Top