Jesteś tutaj
Home > Aktualności > Warsztaty „Super Druh”

Warsztaty „Super Druh”

Warsztaty „Super Druh”
W dniach 18-20 marca br. Komenda Hufca ZHP Jabłonowo Pom. była organizatorem Warsztatów dla drużynowych, przybocznych, instruktorów i starszyzny pod hasłem „Super Druh”, które odbyły się w budynku Szkoły Podstawowej w Jabłonowie Pomorskim. Podczas spotkania przygotowano warsztaty dla drużynowych z zakresu dokumentacji w drużynie, osobistego przykładu wychowawcy oraz zasad tworzenia gier terenowych. Instruktorzy i starszyzna wzięła udział w zajęciach dotyczących: regulaminu mundurowego ZHP, systemu stopni instruktorskich ZHP oraz aktualnych działań Hufca ZHP Jabłonowo Pomorskie. Natomiast tematem warsztatów dla przybocznych były m.in.: rola przybocznego w drużynie, zasady dobrej zbiórki, statut ZHP, stopnie harcerskie i zuchowe, obrzędowość w drużynie i gromadzie, formy pracy oraz planowanie pracy drużyny. Zajęcia prowadzili instruktorzy i wędrownicy Hufca wraz z komendą Warsztatów w składzie: hm. Leszek Turowski – komendant, phm. Maciej Broda – zastępca ds. organizacyjnych i pwd. Kamila Nowak – zastępca ds. programowych.
Pomimo „napiętego” grafiku szkoleń harcerze świetnie się bawili podczas zajęć integracyjnych i wieczornego śpiewogrania. Podczas zajęć uczestnicy zdobyli kompleksową wiedzę teoretyczną, którą wykorzystają pracując w drużynach. Na zakończenie każdemu uczestnikowi wręczony został dyplom ukończenia szkolenia. W warsztatach uczestniczyli członkowie Hufców ZHP: Jabłonowo Pomorskie, Nowe Miasto Lubawskie, Grudziądz i Kijewo Królewskie.
Komenda Hufca składa serdeczne podziękowania Dyrektorowi SP w Jabłonowie Pom. – Panu Jarosławowi Suchorab, za użyczenie pomieszczeń szkolnych i współpracę przy organizacji ww. wydarzenia.

 

Top