Jesteś tutaj
Home > Techniki harcerskie > WAGGGS (Światowe Stowarzyszenie Dziewcząt Przewodniczek i Dziewcząt Skautek)

WAGGGS (Światowe Stowarzyszenie Dziewcząt Przewodniczek i Dziewcząt Skautek)

WAGGGS (Światowe Stowarzyszenie Dziewcząt Przewodniczek i Dziewcząt Skautek)
to największa niepolityczna organizacja dla dziewcząt i młodych kobiet,
dobrowolny ruch wychowawczy oparty na wartościach duchowych,
otwarty dla wszystkich dziewcząt,niezależnie od rasy, religii i narodowości,
liczący ponad 8 milionów członkiń w 130 krajach.

Współpracuje z ONZ i jej wyspecjalizowanymi agendami.
Ma status konsultanta w UNESCO i UNICEF,
jest aktywnie zaangażowana na poziomie narodowym i międzynarodowym.
Region europejski WAGGGS odbywa swoje konferencje co trzy lata.
Komitet Europejski ściśle współpracuje
z Europejskim Komitetem Skautowym i niektóre działania odbywają się wspólnie.

Znakiem przynależności zuchów, harcerek i instruktorek do
Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek (WAGGGS) jest plakietka z żółtą koniczynka
na niebieskim tle Oficjalny symbol WAGGGS, noszony przez wszystkie członkinie tej organizac
Złota koniczyna na jasnoniebieskim tle symbolizuje słońce, które świeci na wszystkie
dzieci na świecie.

Trzy listki symbolizują trzy części Przyrzeczenia Skautowego: Służbę Bogu i Ojczyźnie,
służbę innym i przestrzeganie Prawa Skautowego. Dolna część koniczynki symbolizuje igłę
magnetyczną kompasu wskazującego drogę, a dwie gwiazdki na ramionach oznaczają Prawo i Przyżeczenie.

Top