Jesteś tutaj
Home > Techniki harcerskie > Trzy pióra

Trzy pióra

Trzy pióra jest to sprawność harcerska należąca do grupy sprawności puszczańskich-mistrzowskich wyrabiających siłę ducha. Zdobywanie sprawności polega na pomyślnym przejściu trzech prób, z których każda trwa jedna dobę:
Każdą z prób można podejmować tylko na zorganizowanej formie wypoczynku ( obozie , zimowisku )
tylko raz w roku. Wszystkie zadania z prób wykonywane przez kandydata są pod okiem opiekuna
( ” ojca chrzestnego lub matki chrzestnej „) , który czuwa nad bezpieczeństwem próby.

Zdobyta sprawność wyszywa się na mundurze w postaci jednego, dwóch lub trzech piór.
(do zdobytego pierwszego pióra doszywa się następne lub przyszywa nastepny znaczek sprawności )

Podczas zdobywania I i II pióra kandydat powinien uczestniczyć we wszystkich zajęciach obozowych oraz wykonywać swoje obowiązki. Zdobywać trzy pióra mogą: harcerze, harcerze starsi i wędrownicy

I Pióro-Próba milczenia
I Pióro-Próba milczenia

Podczas wykonywania zadania na pierwsze pióro kandydat zachowuje całkowite milczenie. Może jednak przekazywać niezbędne informacje za pośrednictwem kartki papieru i długopisu lub ołówka.

II Pióro-Próba głodu
II Pióro-Próba głodu

Podczas wykonywania zadania na drugie pióro kandydat powstrzymuje się od jedzenia i picia wszystkich napojów. Wyjątkowo może pić czysta wodę oraz żywić się owocami lasu.

III Pióro-Próba samotności
III Pióro-Próba samotności

Podczas wykonywania zadania na trzecie pióro kandydat przebywa w lesie starając się być niedostrzeżonym przez ludzi, żywiąc się wyłącznie owocami lasu i obserwując życie lasu. W tym czasie opiekun próby przebywa niedaleko, obserwując z ukrycia poczynania kandydata. Kandydat nie musi ukrywać się przed opiekunem, który czuwa nad jego bezpieczeństwem. Do lasu wolno zabrać tylko niezbędne ubranie, nóż i butelkę wody. Zadanie na trzecie pióro jest powtórzeniem dwóch prób (milczenia i głodu) rozszerzonych o próbę samotności.

Top