Jesteś tutaj
Home > Aktualności > Kodeks Wędrowniczy A Prawo Harcerskie.

Kodeks Wędrowniczy A Prawo Harcerskie.

Kodeks Wędrowniczy A Prawo Harcerskie.

 

 

Harcerstwo to przede wszystkim organizacja osób , których łączy wspólna idea zawarta w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Pomimo że ich obecne wersje pochodzą z lat dwudziestych ubiegłego wieku , to treści zawarte w nich nadal są aktualne i najlepiej odzwierciedlają to, czym jest harcerstwo.Prawo harcerskie jest to system zasad obowiązujących w harcerstwie, będący podstawą wychowania harcerskiego.
Natomiast Kodeks Wędrowniczy to obok Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego podstawowe zasady etyczne, moralne i    honorowe, którymi mają się kierować wędrownicy w ZHP, czyli najstarsza grupa metodyczna – młodzież w wieku 16-21 lat.
Nie jest on ścisłym kodeksem  gdyż powszechnie za kodeks uważa się spisany zbiór przepisów prawa, które w swej treści określają między innymi jakąś sankcję. Tymczasem Kodeks Wędrowniczy stanowią co najwyżej zalecenia i nie posiada on żadnych sankcji. Kodeks jest zatem zrozumiałym i prostym zbiorem pewnych zasad życiowych jakimi powinni się kierować wędrownicy. Mówi on o tym, że bycie  wędrownikiem to niemała sztuka, a dostępna tylko dla tych, którzy posiadają prawdziwie harcerską postawę. Wędrownikowi nie wystarcza znajomość miejsca zamieszkania, wędrownika ciekawi świat, wędrownik, patrząc w swą przyszłość, pragnie odnaleźć własną ścieżkę.Wędrowanie to znacznie więcej niż przemierzanie kilometrów czy wytrwałość fizyczna. To sztuka wchłaniania życia, które nas otacza, to oczy i uszy otwarte, to tajemnica współodczuwania przyrody i człowieka. Wędrówką nie będzie przyspieszony tupot nóg, nadmiar krzykliwego humoru, lecz właśnie cisza wśród ciszy lasu, skupienie wobec wschodów czy zachodów słońca. To wyczucie wędrownik łatwo odszuka w sobie.Wędrownika ciągnie siła nieprzeparta w dal na coraz to nowe, nieznane szlaki, nie pozwala zastygnąć mu w wygodnym, osiadłym życiu, toczącym się zbyt wolno. Spostrzega urok życia wszędzie, gdziekolwiek się znajdzie, gdyż odkrywa to, czego inni w pozornej monotonii codziennych dni dopatrzyć się nie umieją. Stale uprawia wędrówki, wędruje w zimie, w lecie, na wsi, w mieście, tropi miejsca, gdzie może być pożyteczny. Ale nie tylko takie wędrówki przemierzane pieszo ale i również wędrówki w samym sobie które decydują o jego przyszłym życiu nie tylko harcerskim ale i również zawodowym rodzinnym.  Drogę jego wędrówki wyznaczają wartości zawarte w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim.
Zatem w odniesieniu do powyżej przytoczonego Kodeksu Wędrowniczego można powiedzieć, że stanowi on doskonałe uzupełnienie Prawa Harcerskiego. Jest on rozbudowanym, bardziej opisanym, wymagającym krytycznego podejścia, rozwijającym ,, przepisem na życie każdego harcerza, wędrownika. Mówi on o wartościach i ideach, które powinny być ważne dla każdego harcerza. Bo przecież poznawanie nowego , dbanie o innych,szacunek dla szeroko pojętej przyrody jest istotne w doskonaleniu siebie.Tak więc zgodnie z przekazem Prawa Harcerskiego i Kodeksu Wędrowniczego harcerz wędrownik powinien iść przez świat, z szeroko otwartymi oczami i uszami, by jak najwięcej zobaczyć, poznać, zrozumieć i doświadczyć, by poznawać jego problemy, sprawy Europy, kraju, regionu, wspólnoty lokalnej.Kodeks podobnie jak Prawo jest zaproszeniem do pracy nad sobą, do szukania miejsca w społeczeństwie, jest kluczem do zdobywania wiedzy.Praca nad sobą jest kluczem do zdobywania wiedzy, a wiedza to klucz do poznawania świata. Przez takie działanie możemy zrozumieć istotę otaczającego nas świata, kreować swoje postawy, wpływać na swoje zachowania, projektować i podejmować różne formy aktywności, zadania, a tym samym odczuwać radość, satysfakcję z rozwiązania kolejnego napotkanego problemu.I dlatego każdy harcerz i Wędrownik powinien być zawsze gotów nieść pomoc potrzebującym, być przyjacielem całego świata, kochać przyrodę i starać się ją poznawać, być pogodnymi dostrzegać piękno   i uroki życia bez względu na sytuację, miejsca i okoliczności, w jakich się znajduje.

 

pion. Zuzanna Kozłowska

Top