Jesteś tutaj
Home > Foto > Zjazd sprawozdawczy Hufca

W dniu 23 listopada br. w siedzibie Hufca ZHP Jabłonowo Pom spotkali się instruktorzy funkcyjni na Zjeździe Sprawozdawczym podsumowującym połowę kadencji Komendy Hufca. W spotkaniu uczestniczył delegat Komendy Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej z Bydgoszczy dh hm. Lucyna Szypulska-Kamyk, która nadzorowała przebieg spotkania. Zjazd przyjął sprawozdania z działalności komendy Hufca oraz komisji rewizyjnej za okres 2011-2013 i udzielił komendzie absolutorium. Oceny działalności Hufca dokonała również delegat Komendy Chorągwi podkreślając terminowość rozliczeń finansowych oraz bardzo dobrą organizację działań Hufca, w szczególności prowadzonych corocznie zimowiska i akcji obozowej.

fot. Zespół Promocji i Informacji Hufca

Top