Jesteś tutaj
Home > Foto > Kulminacja Obchodów 80-60-45

11-12.09.2009

Kulminacja obchodów 80-lecia Harcerstwa w Jabłonowie Pomorskim. Podsumowanie całorocznego cyklu
imprez trwało dwa dni. W piatek tzn. 11.09.09 delegacja z Hufca złożyła kwiaty pod obeliskiem na Westerplatte (zdjęcia 1-16 ) , Szczep Drużyn im. Bohaterów
Westerplatte , w którym skupiają sie wszystkie drużyny z Jabłonowa , jest bardzo mocno związany z tym miejscem.
W sobota tzn. 12.09.2009 o godzinie 15 odbyła się Msza Św. za harcerzy z Jabłonowa w kościele pod wezwaniem św. Wojciecha
w Jabłonowie Zamku (zdjęcia 17-34 ). Po mszy cały pochód udał się na cmentarz w Jabłonowie Zamku, aby złożyć kwiaty na grobie
bohatera naszego Hufca hm. PL Jana Perszke, oraz pierwszego Komendatna Hufca Jabłonowo , hm. Franciszka Turowskiego (zdjęcia 35-44).
Około godziny 17 wszyscy członkowie Hufca ZHP Jabłonowie przeszli pochodem do harcówki na ulicy Rynek 8, w której odbyła się ekspozycja
zdjęć i pamiątek z okazji 80-lecia Harcerstwa w Jabłonowie ( zdjęcia 45-64). Na wystawie nie zabrakło także zaproszonych gości .
Około godziny 18 od zapałki zapalonej przez Komendanta Hufca ZHP Jabłonowo hm. Mirosława Turowskiego rozpoczęło
się ” Ognisko Pokoleń ” , na którym spotkali sie harcerze z Naszego Hufca, zuchy , oraz zaproszeni goście ( zdjęcia 65-86 ). Ognisko trwało
do około godziny 23. Następnie wszyscy harcerze przenieśli sie do świetlicy w Gimnazjum i tam zjedli późną kolację. Wspólne harce skończyły się około godziny 1 w nocy.
Nasz Hufiec skończył 65 lat, Szczep Drużyn Kolejowych im. Bohaterów Westerplatte skończył 45 lat, a pierwsze drużyny powstały w Jabłonowie Pomorskim
równo 80 lat temu.

pwd. Marek Prajs ; 15.09.2009

Top