Jesteś tutaj
Home > Techniki harcerskie > Cytaty harcerskie

Cytaty harcerskie

„W świecie pełnym niepewności i niepokoju nasz Ruch błyszczy jak złoty łańcuch na ciemnym tle…”
Lady Olave Baden-Powel

„Starajcie się zostawić ten świat troszkę lepszym niż go zastaliście”
Robert Baden-Powell

„Nie błądzi tylko, ten kto nic nie robi”
Robert Baden-Powell

„Trudności są solą życia.”
Robert Baden-Powell

„Każdy osioł potrafi być dobrym człowiekiem podczas pogody”
Robert Baden-Powell

„Życie bez przygód byłoby strasznie głupie.”
Robert Baden-Powell

„Życie byłoby miłe, gdyby wszystko było słodkie. I sama sól jest gorzka, ale trochę soli do potrawy nadaje smak.”
Robert Baden-Powell

„Nie to ma wielkie znaczenie, czy aktualnie osiągamy nasze najwyższe ideały, lecz to,ze są one wysokie”
Robert Baden-Powell

„Posłannictwem moim jest rozprzestrzenianie przyjaźni i braterstwa na całym świecie”
Robert Baden-Powell

„Nie można nazwać wychowanym nikogo, kto nie jest gotów i nie pragnie zrobić swej cząstki pracy dla świata i nie ma po temu wykształconej zdolności”
Robert Baden-Powell

„Zwyczajne kłamstwo jest nadzwyczaj częstą wadą wśród młodzieży i niestety poważną chorobą całego świata.
Spotkacie ją zarówno u niecywilizowanych plemion jak i w kulturalnych krajach.
Mówienie prawdy, a w konsekwencji wyniesienie człowieka na poziom autorytetu,
zmienią całkowicie charakter człowieka i charakter narodu. Dlatego ciąży na nas obowiązek by zrobić wszystko,
co można, aby wpoić chłopcom poczucie honoru i nauczyć ich prawdomówności.”
Wskazówki dla skautmistrzów – Robert Baden-Powell

„Pamiętajcie, że chłopiec chce od razu po wstąpieniu do drużyny ruszyć na harce; nie zamrażajcie jego
zapału wykładami bez końca. Dajcie mu gry i ćwiczenia skautowe, których on pragnie a szczegółów
technicznych nauczcie go pomału praktycznie.”
Wskazówki dla skautmistrzów Robert Baden-Powell

„Nie chodzi o to, byśmy osiągnęli nasze najwyższe ideały, lecz o to, aby były one naprawdę wysokie.
Wskazówki dla skautmistrzów” – Robert Baden-Powell

„Niech chłopcy zrozumieją, że czystość jest rzeczą męską. Dajcie im pełnię zdrowych zajęć a
w ten sposób najlepiej pomożecie im pozbyć się brudnych myśli i niewłaściwych nawyków.
Wskazówki dla skautmistrzów” – Robert Baden-Powell

„Obóz jest podstawową rzeczą w prowadzeniu drużyny. Ale obóz musi być pełen pracowitości a
nie szkołą bezcelowego leniuchowania…”
Wskazówki dla skautmistrzów – Robert Baden-Powell

„Jeżeli chłopiec idzie po ulicy uśmiechnięty, to już coś znaczy. Niejeden przechodzień rozpogodzi
się na ten widok. Warto potrudzić się, żeby nauczyć chłopców tego uśmiechu jako pierwszego kroku ku szczęściu.
Wskazówki dla skautmistrzów” – Robert Baden-Powell

„Najlepsze wyniki osiągają te drużyny, gdzie najbardziej zaufano zastępowym.
Tu leży tajemnica powodzenia wychowania skautowego.
Wskazówki dla skautmistrzów” – Robert Baden-Powell

„Harce to radosna gra na łonie natury, gdzie mężczyźni z duszą chłopca idą razem z chłopcami
na poszukiwanie przygody. Przyniosą stamtąd zdrowie i szczęście, zręczność i zaradność.
Wskazówki dla skautmistrzów” – Robert Baden-Powell

„Istotą życia skautowego stanowi pełne tężyzny życie w terenie.
Wskazówki dla skautmistrzó”- Robert Baden-Powell

„Chłopcy robią wszystko to, co robi drużynowy. Drużynowy odbija się w swoich chłopcach jak w lustrze.
Skauci nauczą się poświęcenia i patriotyzmu tylko od takiegoż poświęcenia i patriotyzmu drużynowego.
Wskazówki dla skautmistrzów” – Robert Baden-Powell

„Scouting is a Movement because it moves forward. As soon as it stops moving,
it becomes an organization and is no longer Scouting.”
Robert Baden-Powell

„Jesteśmy powołani do tego, żeby być oazą. Oaza jest znakiem nadziei na horyzoncie”
Phill Bosman

„Nic nie znaczą słowa Przyrzeczenia, jeśli się wielokrotnie nie przełamały w pryzmacie codziennego życia.”
Jadwiga Falkowska

„Z praw harcerskich robimy dekalog, a to jest tylko kodeks, którego przestrzeganie daje nam prawo do nazwy harcerza.”
Wiktor Frantz

„Zadaniem instruktora jest dawać, a nie brać.”
Henryk Glass

„Liche charaktery podleją w ogniu wydarzeń, a silne hartują się jak stal i nie dają się złamać.”
hm. Henryk Glass

„Programy [w harcerstwie] są różne i zmienne, ale istnieje to samo wspólne dla wszystkich źródło rzeczy:
Prawo Harcerskie, metoda, system zastępowy”
Ewa Grodecka

„Harcerstwo nie jest starą, skostniałą wiedzą, którą wpajać masz w swoje dziewczęta. Jest ono życiem.”
Ewa Grodecka

„Harcerz wie, że trzeba zawsze wytrwać i przetrwać, by nareszcie zwyciężyć, a nie tracić nadziei
i nie mówić przedwcześnie, że wszystko stracone”
gen. Józef Haller

„Nie czyńcie skautingu zbyt łatwym…” Stawiajcie wyzwania
Jan Paweł II

„Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (…)”
Aleksander Kamiński

„Harcerstwo jest organizacją nastawioną nie na żądanie od społeczeństwa,
ale na dawanie społeczeństwu, służenie mu.”
Aleksander Kamiński

„Jeśli harcerstwo chce nadal żyć i pełnić swoją funkcję, to musi samo zdobyć się na próbę odszukania
własnego oblicza w dzisiejszym polskim życiu. Harcerska postawa powinna być postawą pozytywnego dążenia
do zmian na lepsze… Dążeniem naszym jest, aby harcerstwo było organizacją samorządną,
kierowaną przez władze wyłonione z wyborów, aby ZHP harmonizując swe prace z ideałami i potrzebami
nowej Polski, dokonywał tego w ścisłym związku z tradycją skautingu i harcerstwa…”
Aleksander Kamiński w 1946, na konferencji instruktorskiej w Osowcu.

„Być zwyciężonym i nie ulec – to zwycięstwo”
Aleksander Kamiński

„Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś, czym się jest.”
ks. Kazimierz Lutosławski

„Ideał wychowawczy skautowy jest czynnikiem równowagi przez przenoszenie pierwiastka harmonii
w świat ludzi i narodów.”
Maria Kapiszewska

„Trudności życia są błogosławieństwem, gdyż przezwyciężanie ich oznacza zwycięstwo.”
Olga Małkowska

„Ukochanie i odczucie idei bardziej ją wcieli w życie niż najokrutniejsze regulaminy.”
Andrzej Małkowski

„Prawdziwy autorytet tworzy tylko osobisty przykład, prawdziwość czynów,
odpowiedzialność, porządek, konsekwencja.”
Stefan Mirowski

„Jest złudzeniem, że harcerstwo może być apolityczne. Trzeba tylko wyraźnie rozróżnić: czy harcerstwo
ma służyć polskiej racji stanu, czy też partykularnym interesom partii politycznych… ”
hm. Stefan Mirowski

„Prawdziwy autorytet tworzy tylko osobisty przykład, prawdziwość czynów, odpowiedzialność,
porządek i konsekwencja.”
Stefan Mirowski

„My też jesteśmy kamieniami rzuconymi na szaniec. Mamy te same ideały! Nie musimy pięknie umierać.
Ale czy umiemy pięknie żyć.”
Stefan Mirowski

„Nasz harcerski styl potraktujmy jako wkład w wychowanie obywatelskie,
w styl życia współczesnego nam społeczeństwa.”
Stefan Mirowski

„Nie było i nie będzie w harcerstwie lustracji, zaglądania do sumień, do teczek,
nie będzie upokarzającego powtarzania Przyrzeczenia. ZHP, jak mało które stowarzyszenie,
przeszedł spokojnie przez ferment ostatnich lat… Nie dopuśćmy do działań niezgodnych z Prawem Harcerskim.
Oczyszczanie z błędów przeszłości jest procesem długotrwałym… Wiemy, jak dużo mamy jeszcze do zrobienia,
ale miejmy świadomość, że w tej wędrówce ku szczęściu jesteśmy na dobrym tropie…”
Stefan Mirowski

„Najtrudniej być porządnym człowiekiem, gdy nikt nie widzi.”
Stefan Mirowski

Top